halsa_medicin_sida

Antioxidanter under kemoterapi eller strålbehandling?


Tillskott av antioxidanter under kemoterapi eller bestrålning är en knepigt fråga för läkare och det finns inte tillräckligt med studier för att kunna ge en rekommendation även om det det finns individuella studier som visar på minskning av sidoeffekter vid kemoterapi och strålbehandling.

Antioxidanter skyddar normala celler från både kort och långsiktiga skador från strålningen. Oro har funnits att då antioxidanter teoretiskt även kan skydda cancerceller att det skulle minska effektiviteten av kemoterapin eller strålbehandlingen.

Dock har nyare forskning visat att antioxidanter triggar apoptos i cancerceller (självdöd av celler) så antioxidanter kan i framtiden bli en väg som förbättrar strål- och kemoterapi. Men då man bara gjord dessa studier för ett fåtal cancersorter och mindre studier kan ingen läkare gå ut och rekommendera det. Men de skulle nog inte heller säga att dricka mycket färska juicer och fruktsmoothies kan skada, och om de preliminära forskningsstudierna visar sig ha rätt så får man ju mindre biverkningar och kanske även en effektivare behandling. [ref: http://jn.nutrition.org/content/134/11/3207S.full 2004, The journal of Nutrition)

Bör man komplettera strålbehandling med extra antioxidanter idag?

På ren vetenskaplig grund kan man inte göra några rekommendationer då det behövs stora studier, så din läkare kommer inte ge någon sådan rekommendation och kan inte heller lova att det inte har en negativ effekt heller.

Dock finns det ökad forskning som tyder på att det kan vara bra att öka intaget av Q10, vitamin A, C, D och E samt glutathione, n-acetyl cysteine, ALA, Selen, Zink mf. (ref: http://weeksmd.com/?p=1529 ) då det verkar minska olika biverkningar från behandlingen både kort och långsiktigt och förbättrar tillfrisknandet men för att bekräfta dessa resultat behövs stora studier göras. Antioxidants and other nutrients do not interfere with chemotherapy or radiation therapy and can increase kill and increase survival, Simone Protective Cancer Institute in Lawrenceville, NJ, USA 2007

Det finns även ny forskning som tyder på att antioxidanter inte skyddar cancerceller i kemoterapi eller strålterapi vilket oroat läkare tidigare. Därmed anser en del läkare att det finns motivation till att föreskriva ökat intag av antioxidanter under kemoterapi och strålbehandling medan andra säger att det är för tidigt att rekommendera det då man inte utfört stora studier och inom läkarvetenskapen ska man bara befatta sig med det som är 100% bevisat. Studierna som gjorts har även varit på olika typer av cancer och på olika antioxidanter vilket gör att det är för tidigt att säga att alla antioxidanter är bra för alla typer av cancer, man kan ju misstänka att så är fallet men det måste först bevisas innan det kan rekommenderas. (ref: Journal of the national cancer institute, 2008, http://jnci.oxfordjournals.org/content/100/18/1334.1.full )

Selen som kosttillskott under cancerbehandling

Selen har tidigare varit ett vanligt kosttillskott under strålbehandling och kemoterapi och en del studier visar att det minskar biverkningarna. Det är dock inte vetenskapligt bevisat att det har en positiv eller negativ effekt varför det idag inte finns vetenskapliga motiv till att rekommendera det. (ref NHS UK: http://www.library.nhs.uk/cancer/viewresource.aspx?resid=239040)

Vill du översätta engelsk text till svenska använd http://translate.google.com men var vaksam, komplicerade medicinska forskningstexter kan ibland blir mycket svåra att tolka efter en automatisk översättning.

Tisdagen den 19:e mars   
» ANNONSER «